Anna Toppinen Facebookissa Anna Toppinen Instagramissa Anna Toppinen Twitterissä
”Intoilua” arjesta ja asuntomarkkinasta
– blogini, ole hyvä!

Annan asuntoapteekki: Lääkettä asuntokaupan hämmennykseen

Olen huomannut, että on asioita, joita kuluttajat eivät välttämättä tiedä ja joita meidän välittäjien olisi hyvä ostajille tähdentää. Tässä muutama poiminta asioista, jotka jatkuvasti aiheuttavat hämmennystä.

Ostotarjous: Ostotarjous on nimensä mukaisesti tarjous, joka myyjän tulee hyväksyä, jotta sitova sopimus osapuolten välille syntyy. Tämä koskee asunto-osakkeiden kauppaa. Myyjän ei tarvitse koskaan myydä eikä hyväksyä tarjousta. Myyjä saa myös valita kenelle myy.

Vastatarjous: Kun myyjä tekee ostajalle vastatarjouksen, ei ostaja ole enää sidottu tarjoukseensa, vaikka alkuperäisen tarjouksen voimassaolo ei olisi vastatarjouksen tullessa vielä päättynyt. Yksinkertaisesti: se joka on viimeksi jotain lausunut on sidottu ja toinen osapuoli ”vapaa”.

Ostotarjous kiinteistökaupassa: Kiinteistökauppaa koskeva lainsäädäntö ei edes tunne tarjousta ja sitova sopimus osapuolten välille syntyy vain kaupanvahvistajan vahvistaessa osapuolten välisen esisopimuksen tai jos esisopimus tehdään maanmittauslaitoksen kaupankäyntijärjestelmässä. Kiinteistökauppaan ei sovelleta samoja oikeustoimilain säännöksiä kuin asunto-osakkeiden kauppaan. Kiinteistökauppaan sovelletaan maakaaren mukaisia muotomääräyksiä.

Vuokrattu on vuokrattu! Kun kaupataan vuokrattua asuntoa, niin vuokrasopimus siirtyy oikeuksineen ja velvollisuuksineen uudelle omistajalle. Vuokratun huoneiston vapautumisesta ei ole syytä mainita mitään. Voidaan toki mainita, että vuokrasopimus on irtisanottu päättymään tiettynä päivänä ja se, kummanko osapuolen toimesta irtisanominen on tapahtunut.

Lunastuslauseke ja lunastusoikeudesta luopumisen sitovuus: Jos myytävien osakkeiden yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, tulee välittäjän valvoa ostajan etua lunastustilanteessa. Välittäjä ei ole lunastajan asialla, eikä välittäjällä ole oikeutta eikä velvollisuutta palvella mahdollista lunastajaa. Jos hallintaoikeus luovutetaan ennen lunastusajan päättymistä, on välittäjän hyvä muistuttaa ostajaa, että mahdollisessa lunastustilanteessa on huoneisto luovutettava mahdolliselle lunastajalle siinä kunnossa kuin se viimeksi esiteltäessä oli. Ostaja on korvausvelvollinen asuntoon tekemistään muutoksista. Mielenkiintoinen on myös määräys, ettei lunastusoikeudesta luopuminen sido yhtiön osakasta, vaan hän voi kirjallisesta luopumisilmoituksestaan huolimatta lunastaa osakkeet, jos yhtiöjärjestys antaa siihen mahdollisuuden.

Myyntiesite: Myyntiesite on nimensä mukaisesti esite. Esitteen ns. esittelyteksti on myynnin edistämiseksi laadittu ja usein välittäjän subjektiivinen näkemys asunnon ja alueen eduista. Esitteessä on myös ns. faktaosio ja sen tietojen oikeellisuudesta vastaa välittäjä ja niihin tulee ostajan voida luottaa. Näitä ovat mm. tiedot taloyhtiön tilasta ja asunnon varusteita. Ennen tarjouksen tekemistä on ostajan erinomaisen hyvä käydä läpi taloyhtiöstä annetut tiedot. Kysyä voi epäselvissä tapauksissa välittäjältä ja tietenkin soittaa isännöitsijälle.

Älä epäröi kysyä. Kun olet tekemässä kenties elämäsi suurinta kauppaa, ei tyhmiä kysymyksiä olekaan!

Tervetuloa kanssamme turvallisille asuntokaupoille!