Annan blogi

Sopimus olla pitää

Kiinteistönvälittäjä ei voi operoida ilman sopimusta. Pitää olla kirjallinen sopimus, joko myyntitoimeksiantosopimus (tehdään asunnon omistajan kanssa) tai ostotoimeksiantosopimus (jolloin sopimus tehdään ostajan kanssa).

Me välittäjät keräämme usein ostajien yhteystietoja ja otamme yhteyttä, kun sopiva kohde tulee myyntiin. Joskus välittäjä (Anna Toppinen Oy) operoi maantieteellisesti rajoitetulla alueella ja laittaa asunnot pääsääntöisesti nettiin kaikkien ulottuville. Nopeat syövät hitaat ja halutuimpien asuntojen myyntiajat lasketaan päivissä, joskus tunneissa.

Joskus myyjät eivät halua tehdä toimeksiantosopimusta vaan sanovat: ”ilmoita, jos sinulla on asiakas, joka etsii tämän kaltaista asuntoa”. Tottahan meillä aina on huima määrä asiakkaita, jotka hakevat vaikkapa 4h+k asuntoa Etu-Töölöstä. Välittäjä ei voi kuitenkaan toimia ilman sopimusta. Ennen kuin voimme asuntoa esitellä, pitää meillä siis olla kirjallinen sopimus – joko myyntitoimeksianto tai ostotoimeksianto. Olemme huomanneet, että asunnon myyntiä miettivien asunnon omistajien käsitys siitä, mitä ostotoimeksianto tarkoittaa, on hämmärtynyt.

Niin ei voi menetellä, että ilman mitään sopimusta esittelee asuntoa ja kun sopiva ostaja löytyy, ”raapaisee” ostotoimeksiannon.

Ostotoimeksiantosopimus on laadittava samassa muodossa kuin myyntitoimeksiantosopimus eli kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät toimeksiantajan saatavilla. Ostotoimeksiannon tulee olla olemassa, ennen kuin välittäjä voi asuntoa esitellä.

Toimeksiantosopimuksen muotoa koskevat määräykset koskevat myös ostotoimeksiantosopimuksen jatkamista. Ostotoimeksiantosopimuksen pitää sisältää toimeksiantajan tiedot, haettavan kohteen tiedot (muun muassa kohteen sijainti ja muut ominaisuudet sekä mahdolliset toimeksiantajan erityistoiveet), kaupan ehtoihin liittyvät tiedot (muun muassa maksuaikataulu ja vapautuminen), välitysliikkeen tehtävät toimeksiantoon liittyen, välitysliikkeen oikeus palkkioon ja kulukorvaukseen eri tilanteissa ja sopimuksen voimassaoloaika.
Ostotoimeksiantosopimuksessa on sovittava, annetaanko välitysliikkeen tehtäväksi etsiä toimeksiantajalle ostettavaksi huoneisto/kiinteistö yksinoikeudella vai onko toimeksiantajalla rinnakkaisosto-oikeus.

Sopimuksessa on hyvä sopia myös siitä, miten toimeksiantajalle tarjottavia kohteita etsitään. Ostotoimeksiantosopimusta solmittaessa tulee huomioida koti- ja etämyyntisäännökset. Välitysliikkeen tulee huomioida myös rahanpesulain mukaiset velvoitteet koko toimeksiannon hoitamisen ajan (muun muassa asiakkaan tunteminen).
Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle Välitysliikkeellä on välityslain 8 §:n perusteella tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle eli ostotoimeksiantosopimustilanteessa ostajalle. Kaikki sellaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa ostotoimeksiantosopimuksen tekemiseen, on annettava ennen sopimuksen tekoa. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi selvitys varainsiirtoverotuksesta, hintatasosta, markkinatilanteesta sekä arvio kohteen etsintäajasta.

Byrokratiaa ja joustamattomuutta vaiko sitä, että toimitaan niin, että sekä ostajan että myyjän edut turvataan? Välitysala on säännelty ja sääntöjä: lakeja, asetuksia ja hyvää välitystapaa tulee noudattaa.

Annamme mielellämme lisätietoja siitä, kuinka asunnon myynti ja osto kauttamme onnistuu.

Tervetuloa turvallisille asuntokaupoille!

Perintöasunnot ja ASUNTOPULA

RATAKATU 27 Uniikki loft-asunto kaupungin sykkeessä. Myyntiaika alle viikon. Meitä oli x-kollega omistajalle suositellut! - SUURKIITOS!

HOLLANTILAISENTIE 1 Tiimimme tehomyyjä, LKV Nina Karvonen, myy myös arvoasunnot taidolla ja kohtuulliseen aikaan. HIENOA!

FREESENKATU 3 A Tämä huippupaikalla (niin talossa kuin alueellakin) ollut kaksio myytiin sukkelaan. NÄITÄ LISÄÄ!

UUDENMAANKATU 13 Koti korkealla hoidetussa yhtiössä. 4 tarjousta ja 50 yhteydenottoa - myyntiaika 1 vuorokausi. KYSYNTÄ YLITTÄÄ TARJONNAN!

ASUNTOPULA! ASUNTOPULA! Tammikuu 2021 on ollut, niin kuin nuoriso sanoisi, ”paras asuntojen myyntikuukausi ikinä”. Meitä ei pelasta asuntopulasta=pula myytävistä kohteista, edes ne lukuisat ”perintöasunnot”, jotka olemme tammikuussa myyneet.

”Perintöasuntoja” ovat kantakaupungin huoneistot, joita joku muu välittäjä on ensiksi pitänyt listoillaan onnistumatta löytämään ostajaa. Me perimme usein asuntoja muilta toimijoita ja toivotamme tietenkin näidenkin huoneistojen omistajat tervetulleiksi kokemaan ketterän tiimimme toimintaa.

”What you see is what you get” on mottomme. Kun olet myymässä asuntoa kantakaupungista, saat kaksi alueen asiantuntijaa asuntosi myyntiä hoitamaan. Lisäksi meillä on apuna Suomen paras kuvaaja Mikael, huippustailaaja Niina tiimeineen, Sakari auttamassa markkinoinnin suunnittelusssa, Tomppa kun tietotekniikka jumittaa, Petri kun pykälät eivät aukea, Adamsin Katja ja Tuomas mainonnassa ja tietysti huippuassari Oona toimistolla. Anna ja Nina saavat keskittyä siihen, mikä välittäjän työssä on se kaikkein tärkein: palvelemaan asiakkaita niin hyvin kuin vain taitavat!

Kiitos vilkkaan tammikuun, uhkaa Annan ahkeraa tiimiä asuntopula. Välittäjän asuntopula = pula myytävistä kohteista.

Myyntivarastomme on hupenemassa olemattomiin. Nyt meillä on aikaa ja energiaa tarttua uusiin haasteisiin.Uusia myyntitoimeksiantoja otetaan kernaasti vastaan. Jos harkitset asuntosi myyntiä, ota yhteyttä!

Konsultaatiomme on veloitukseton ja autamme Sinua yhteensä yli 40 vuoden kokemuksella asuntokaupasta kantakaupungissa. Saamme kiitosta ”kodikkaasta”, yksilöllisestä, asiantuntevasta palvelusta ja ehdottoman kilpailukyisestä hinnastamme.

Arvioimme asuntosi asiantuntevasti, ripeästi ja veloituksetta!

Aluetuntemuksemme takaa Sinunkin asunnollesi oikean hintatason ja kohtuullisen myyntiajan.

NINA KARVONEN
LKV, LVV
p. 045 873 5007
nina@annatoppinen.fi

ANNA TOPPINEN
LKV, LVV, yrittäjä, oik.kand.
p. 050 551 4115
anna@annatoppinen.fi

#kiinteistönvälitys#
#unelma-asunto#
#tiimiannatoppinen#
#asunnonmyynti#
#asuntokantakaupunki#

Terveen järjen käyttö ei ole meiltäkään kielletty!

Me välittäjät saamme säännöllisesti nettiportaalien kautta pyyntöjä toimittaa tietoja taloyhtiöstä ja myös pyyntöjä toimittaa isännöitsijäntodistus myytävänä olevasta kohteesta. 2018 astui voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joista voidaan suoraan tai epäsuorasti johtaa tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö. Henkilötietoja ovat käytännössä muun muassa henkilön nimi eli myös omistajatiedot isännöitsijäntodistuksessa. Tietosuoja-asetus ei tuonut mukanaan suuria muutoksia jo vallitseviin käytäntöihin. Jouduimme kuitenkin ihmettelemään, mitä tietoja ja asiakirjoja asiakkaille voidaan ennen tarjouksen tekoa antaa. Pitääkö todistuksista peittää jotain tietoja? Erityisesti kohteesta kiinnostuneiden oikeus isännöitsijäntodistuksen saamiseen herättää edelleen hämmennystä ja kysymyksiä.

Hyvän välitystavan mukaan ei isännöitsijäntodistusta saa automaattisesti antaa kaikille sitä haluaville, vaan todistus annetaan ja tuleekin antaa niille asiakkaille, jotka harkitsevat tarjouksen tekemistä. AVI on antanut saman kaltaisen ohjeistuksen koskien isännöitsijäntodistuksen lähettämistä sähköpostilla.

Kaikilla asiakkailla ei siis ole automaattisesti oikeutta saada isännöitsijäntodistusta nähtäväkseen. Me välittäjät voimme kokemuksemme ja harkintamme mukaan päättää, kenelle luovutamme todistuksen. Asunto-osakkeen omistajalla on luonnollisesti oikeus päättää, kuinka laajalle ja ”helposti” isännöitsijäntodistusta jaetaan. Joskus omistaja ohjeistaa meitä olemaan erityisen harkitsevia mitä isännöitsijäntodistuksen luovuttamiseen tulee.

Välitysliikkeen on annettava ostajalle ennen kaupasta päättämistä välityslain 10 §:ssä säädetyt asiakirjat ja muu selvitys. Yksi näistä 10 §:ssä mainituista selvityksistä on selvitys osakkeiden omistusoikeudesta. Isännöitsijäntodistus, josta käy ilmi omistajatiedot, pitää siis esittää ennen tarjouksen tekemistä. Lähes kaikki muut olennaiset kohdetta koskevat tiedot käyvät ilmi jo kohteen esitteestä ja nämä tiedot perustuvat isännöitsijäntodistukseen.

Välitysliike on vastuussa siitä, että esitteen tiedot ovat oikeat. Isännöitsijäntodistuksen saaminen ei näin ollen edes tarjoa merkittävää lisätietoa kohteesta kiinnostuneille. Lähes ainoa isännöitsijäntodistuksesta ilmenevä merkityksellinen tieto, jota ei ole esitteessä ja joka on esitettävä ennen tarjouksen tekemistä, on osakeluetteloon merkityn omistajan tiedot ja merkinnän päivämäärä.

Joskus välittäjä toimittavat todistuksia, joissa omistajan tiedot on peitetty. Ohjeistus välitysliikkeille on, että minkään asiakirjan tietoja ei tule peittää miltään osin välittäjän toimesta.
Harkinta, asetukset, hyvä välitystapa ja AVI:n ohjeistus ohjaa toimitamme.

Sitä paitsi: terveen järjen käyttö ei meiltä välittäjiltäkään ole kielletty. 😉

Joulu on jo ovella ja uusi asuntovuosi 2021 kynnyksellä

Mielenkiintoinen vuosi lähenee loppuaan. Olemme asuntokaupassa olleet uuden edessä, kun korona asetti alallemme ennennäkemättömiä haasteita. Etätyöt lisääntyivät ja mekin olemme osaltamme ottaneet digiloikkaa. Näyttökäytännöt päivittyivät nopeasti vastaamaan pandemian aikaa. Sunnuntain yleisesittelyt muuttuivat yksittäisesittelyiksi tai 3-4 tunnin esittelyiksi, joihin asiakkaat ilmoittautuivat etukäteen. Olemme toimineet turvallisuus edellä ja asiakkaamme ovat ottaneet tämän kiitollisuudella vastaan. Maskit, käsidesit, hansikkaat ja virtuaaliesittelyt ovat vuonna 2020 tulleet osaksi välittäjän työpäivää. ”Näillä mennään” kesää 2021 kohti, näin uskomme.

Vaikka paljon on koronan tiimoilta uutisoitu ”Nurmijärvi-ilmiön” paluusta, emme me ole sitä huomanneet, vaan kauppa on käynyt kantakaupungissa ennätysvilkkaana. Uusi trendi on, että asiakas ensin ostaa pienen asunnon Helsingin keskustasta ja ”kokeilee” keskusta-asumista lomilla ja viikonloppuina. Vasta kun keskusta-asuminen tuntuu omalta, laitetaan talo myyntiin ja sitten rauhassa hankitaan suurempi asunto keskustasta.

Vuoden mittaan olemme vahvistaneet asemaamme kantakaupungin asuntokaupan asiantuntijana. Meille ei enää tarjotakaan kohteita myyntiin muualta kuin kantakaupungista ja siitä kiitämme uskollisia asiakkaitamme ja heidän antamiaan suosituksia. Em. luo uskoa siihen, että teemme asioita oikein ja valitsemamme linja on onnistunut: emme voi olla koko Suomen tai edes koko pääkaupunkiseudun välittäjä ja asiantuntija – kolmio: Lauttasaari-Munkkiniemi-Kulosaari on kolmio, jonka sisällä toimimme.

Korona säikäytti keväällä meidät ja asiakkaamme. Huhtikuu 2020 oli ”kuukausista julmin” eikä toimeksiantoja juurikaan tehty. Touko-marraskuu oli niin meillä kuin mullakin ennätysvilkas. Arvoimme, että paitsi maalis-huhtikuun patoutunut kysyntä, niin myös korona-ajan kotona vietetty aika sai asiakkaamme päivittämään asumistarpeitaan. Kun lapset olivat kotona ja vanhemmat etätyössä, havaitsi moni, että nykyinen huoneisto on epäsopiva.

Kaupan vilkastuminen näkyy myös KVKL:n (kiinteistönälitysalan keskusliiton) tilastoissa.

Vanhojen asuntojen kauppa nousi
17 % marraskuussa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta
Vanhoja asuntoja myytiin marraskuussa yhteensä 6101 kappaletta. Myynti ylitti 6000 kappaleen haamurajan jo kolmantena peräkkäisenä kuukautena. Tätä aiemmin rajan yli on päästy vain kerran edellisten 5 vuoden aikana.
Koronakevään jälkeen vilkkaana jatkunut asuntokauppa on lähes saavuttanut viime vuoden tason, eivätkä kiristyneet rajoitukset ole näkyneet kaupankäynnin volyymissä. Yhteensä tammi-marraskuussa myytiin 58 236 vanhaa asuntoa.
Helsingissä vanhojen asuntojen kauppa kiihtyi 18 %
Uusien asuntojen kauppaa tehtiin marraskuussa 16 % vähemmän, kuin viime vuonna vastaavan aikaan. Vertailukohtana oleva vuoden 2019 viimeinen vuosipuolisko oli tosin vilkas, ja tuolloin useina kuukausina myytiin yli 1 000 uutta asuntoa.

Asuntokaupan kehitys näyttää seurailevan koronan käyriä. Kun tartunnat lisääntyvät – lisääntyy asiakkaiden varovaisuus. Joulukuussa on monta näyttöä jouduttu perumaan, kun asiakas on altistunut. Tästä huolellisuudesta kiitämme asiakkaitamme!

Kun asuntokauppa koronan ja joulun vuoksi hiljenee – vedämme mekin henkeä 21.12-03.01 ja palaamme uusin voimin uuteen asuntovuoteen 2021!

Tässä kohtaa toivotamme Kodikasta Joulua jo Hienoa Asuntovuotta 2021!

Jouluksi uuteen kotiin!

Meillä on jälleen hieno kattaus myytäviä asuntoja. Olemme vakiinnuttaneet asemamme kantakaupungin asuntokaupan asiantuntijoina ja siitä kiitämme uskollisia asiakkaitamme ihan joka päivä. 80% kantakaupungin meille myytäväksi tulevista asunnoista tulee tutuilta asiakkailta ja näiden ystävällisistä suosituksista.

Poimi näistä joululahja itsellesi, perheellesi tai vaikkapa sijoitukseen (tuo Eino Leinonkatu tai Luoteisväylä ovat ihan oivia sijoituskohteita)

Voit sopia kanssamme turvallisesti oman esittelyaikasi. Käytämme maskeja, meillä on tarjolla maski sinullekin ja esittelyissä on aina tarjolla myös käsidesiä.

Ilo palvella!

Nina Karvonen
045 873 5007
nina@annatoppinen.fi

Anna Toppinen
050 551 4115
anna@annatoppinen.fi