Anna Toppinen Facebookissa Anna Toppinen Instagramissa Anna Toppinen Twitterissä
”Intoilua” arjesta ja asuntomarkkinasta
– blogini, ole hyvä!

Sopimus olla pitää

Kiinteistönvälittäjä ei voi operoida ilman sopimusta. Pitää olla kirjallinen sopimus, joko myyntitoimeksiantosopimus (tehdään asunnon omistajan kanssa) tai ostotoimeksiantosopimus (jolloin sopimus tehdään ostajan kanssa).

Me välittäjät keräämme usein ostajien yhteystietoja ja otamme yhteyttä, kun sopiva kohde tulee myyntiin. Joskus välittäjä (Anna Toppinen Oy) operoi maantieteellisesti rajoitetulla alueella ja laittaa asunnot pääsääntöisesti nettiin kaikkien ulottuville. Nopeat syövät hitaat ja halutuimpien asuntojen myyntiajat lasketaan päivissä, joskus tunneissa.

Joskus myyjät eivät halua tehdä toimeksiantosopimusta vaan sanovat: ”ilmoita, jos sinulla on asiakas, joka etsii tämän kaltaista asuntoa”. Tottahan meillä aina on huima määrä asiakkaita, jotka hakevat vaikkapa 4h+k asuntoa Etu-Töölöstä. Välittäjä ei voi kuitenkaan toimia ilman sopimusta. Ennen kuin voimme asuntoa esitellä, pitää meillä siis olla kirjallinen sopimus – joko myyntitoimeksianto tai ostotoimeksianto. Olemme huomanneet, että asunnon myyntiä miettivien asunnon omistajien käsitys siitä, mitä ostotoimeksianto tarkoittaa, on hämmärtynyt.

Niin ei voi menetellä, että ilman mitään sopimusta esittelee asuntoa ja kun sopiva ostaja löytyy, ”raapaisee” ostotoimeksiannon.

Ostotoimeksiantosopimus on laadittava samassa muodossa kuin myyntitoimeksiantosopimus eli kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät toimeksiantajan saatavilla. Ostotoimeksiannon tulee olla olemassa, ennen kuin välittäjä voi asuntoa esitellä.

Toimeksiantosopimuksen muotoa koskevat määräykset koskevat myös ostotoimeksiantosopimuksen jatkamista. Ostotoimeksiantosopimuksen pitää sisältää toimeksiantajan tiedot, haettavan kohteen tiedot (muun muassa kohteen sijainti ja muut ominaisuudet sekä mahdolliset toimeksiantajan erityistoiveet), kaupan ehtoihin liittyvät tiedot (muun muassa maksuaikataulu ja vapautuminen), välitysliikkeen tehtävät toimeksiantoon liittyen, välitysliikkeen oikeus palkkioon ja kulukorvaukseen eri tilanteissa ja sopimuksen voimassaoloaika.
Ostotoimeksiantosopimuksessa on sovittava, annetaanko välitysliikkeen tehtäväksi etsiä toimeksiantajalle ostettavaksi huoneisto/kiinteistö yksinoikeudella vai onko toimeksiantajalla rinnakkaisosto-oikeus.

Sopimuksessa on hyvä sopia myös siitä, miten toimeksiantajalle tarjottavia kohteita etsitään. Ostotoimeksiantosopimusta solmittaessa tulee huomioida koti- ja etämyyntisäännökset. Välitysliikkeen tulee huomioida myös rahanpesulain mukaiset velvoitteet koko toimeksiannon hoitamisen ajan (muun muassa asiakkaan tunteminen).
Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle Välitysliikkeellä on välityslain 8 §:n perusteella tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle eli ostotoimeksiantosopimustilanteessa ostajalle. Kaikki sellaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa ostotoimeksiantosopimuksen tekemiseen, on annettava ennen sopimuksen tekoa. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi selvitys varainsiirtoverotuksesta, hintatasosta, markkinatilanteesta sekä arvio kohteen etsintäajasta.

Byrokratiaa ja joustamattomuutta vaiko sitä, että toimitaan niin, että sekä ostajan että myyjän edut turvataan? Välitysala on säännelty ja sääntöjä: lakeja, asetuksia ja hyvää välitystapaa tulee noudattaa.

Annamme mielellämme lisätietoja siitä, kuinka asunnon myynti ja osto kauttamme onnistuu.

Tervetuloa turvallisille asuntokaupoille!