Anna Toppinen Facebookissa Anna Toppinen Instagramissa Anna Toppinen Twitterissä
”Intoilua” arjesta ja asuntomarkkinasta
– blogini, ole hyvä!

Terveen järjen käyttö ei ole meiltäkään kielletty!

Me välittäjät saamme säännöllisesti nettiportaalien kautta pyyntöjä toimittaa tietoja taloyhtiöstä ja myös pyyntöjä toimittaa isännöitsijäntodistus myytävänä olevasta kohteesta. 2018 astui voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joista voidaan suoraan tai epäsuorasti johtaa tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö. Henkilötietoja ovat käytännössä muun muassa henkilön nimi eli myös omistajatiedot isännöitsijäntodistuksessa. Tietosuoja-asetus ei tuonut mukanaan suuria muutoksia jo vallitseviin käytäntöihin. Jouduimme kuitenkin ihmettelemään, mitä tietoja ja asiakirjoja asiakkaille voidaan ennen tarjouksen tekoa antaa. Pitääkö todistuksista peittää jotain tietoja? Erityisesti kohteesta kiinnostuneiden oikeus isännöitsijäntodistuksen saamiseen herättää edelleen hämmennystä ja kysymyksiä.

Hyvän välitystavan mukaan ei isännöitsijäntodistusta saa automaattisesti antaa kaikille sitä haluaville, vaan todistus annetaan ja tuleekin antaa niille asiakkaille, jotka harkitsevat tarjouksen tekemistä. AVI on antanut saman kaltaisen ohjeistuksen koskien isännöitsijäntodistuksen lähettämistä sähköpostilla.

Kaikilla asiakkailla ei siis ole automaattisesti oikeutta saada isännöitsijäntodistusta nähtäväkseen. Me välittäjät voimme kokemuksemme ja harkintamme mukaan päättää, kenelle luovutamme todistuksen. Asunto-osakkeen omistajalla on luonnollisesti oikeus päättää, kuinka laajalle ja ”helposti” isännöitsijäntodistusta jaetaan. Joskus omistaja ohjeistaa meitä olemaan erityisen harkitsevia mitä isännöitsijäntodistuksen luovuttamiseen tulee.

Välitysliikkeen on annettava ostajalle ennen kaupasta päättämistä välityslain 10 §:ssä säädetyt asiakirjat ja muu selvitys. Yksi näistä 10 §:ssä mainituista selvityksistä on selvitys osakkeiden omistusoikeudesta. Isännöitsijäntodistus, josta käy ilmi omistajatiedot, pitää siis esittää ennen tarjouksen tekemistä. Lähes kaikki muut olennaiset kohdetta koskevat tiedot käyvät ilmi jo kohteen esitteestä ja nämä tiedot perustuvat isännöitsijäntodistukseen.

Välitysliike on vastuussa siitä, että esitteen tiedot ovat oikeat. Isännöitsijäntodistuksen saaminen ei näin ollen edes tarjoa merkittävää lisätietoa kohteesta kiinnostuneille. Lähes ainoa isännöitsijäntodistuksesta ilmenevä merkityksellinen tieto, jota ei ole esitteessä ja joka on esitettävä ennen tarjouksen tekemistä, on osakeluetteloon merkityn omistajan tiedot ja merkinnän päivämäärä.

Joskus välittäjä toimittavat todistuksia, joissa omistajan tiedot on peitetty. Ohjeistus välitysliikkeille on, että minkään asiakirjan tietoja ei tule peittää miltään osin välittäjän toimesta.
Harkinta, asetukset, hyvä välitystapa ja AVI:n ohjeistus ohjaa toimitamme.

Sitä paitsi: terveen järjen käyttö ei meiltä välittäjiltäkään ole kielletty. 😉